Koi Sales

Koi Sales

Koi

 • Type
  Goromo
 • Breeder
  SoCal Koi Rescue
 • Size CM
  12
 • Size Inches
  12
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,299.00
 • SKU
  ck-009

Sanke

 • Type
  Chagoi
 • Breeder
  SoCal Koi Rescue
 • Size CM
  150
 • Size Inches
  13
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,500.00
 • SKU
  CD-501

Hi Utsuri Koi

 • Type
  Hi Utsuri
 • Breeder
  SoCal Koi Rescue
 • Size CM
  12
 • Size Inches
  28
 • Sex
  Female
 • Price
  SOLD
 • SKU
  SCKR1